เกี่ยวกับเรา

อุดมคติของเรา “ความสบายคือหัวใจ” รองเท้าบู๊ตฟู Ohyama™ ถูกสร้างและผลิตขึ้นโดยยึดหลักความคิดนี้ ให้กับผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบยางพลาสติกที่ดีที่สุด ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึกถึง “เท้า” เป็นหลักสำคัญ สินค้าของ Ohyama™ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับปัญหาของรองเท้าบู๊ตทั่วๆไป เราใส่ใจ กับทุกรายละเอียดในสินค้าของเราและอยากให้ผู้บริโภคได้ใช้รองเท้าบู๊ต Ohyama™ ที่เป็นมากกว่าแค่รองเท้าบู๊ต ไม่ว่าจะใช้กับงานประเภทอะไร รองเท้าบู๊ต Ohyama™ พร้อมจะลุยไปกับคุณ

จุดเริ่มของรองเท้าบู๊ตฟู Ohyama™ ไอเดียบู๊ตฟู Ohyama™ ถูกกำเนิดเมื่อปี 2554 (ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่) เวลานั้นรองเท้าบู๊ตปกติโดยทั่วไปจะมีความแข็งๆ และสีสันไม่สวยงาม ใส่นานๆ จะปวดเท้ามาก เราได้ตระหนักถึงปัญหาของสายงานที่ต้องใช้รองเท้าบู๊ต จึงได้คิดค้นวิจัยพัฒนาเป็นเวลา 2 ปี รองเท้าบู๊ตฟู Ohyama™ จึงกำเนิดขึ้นและมีจัดจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ

บริษัทฯ มิได้ดำเนินธุรกิจเพียงเพื่อแสวงหาผลกำไรเท่านั้น
แต่มีปรัชญาในการผลิตที่แสวงหา คุณภาพ
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด
1. ใช้วัตถุดิบดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ เพื่อสร้างคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึดถือหลักการขายสินค้าที่มีมาตรฐาน ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

บริษัทฯ ตระหนักดีว่างานเกษตรตามสวนไร่และงานอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้รองเท้าบู๊ตล้วนแล้วแต่เป็นงานที่หนักเหนื่อยและใช้แรงเยอะ การยืนหรือเดินในหน้าที่การงานจึงเป็นเรื่องภาระที่เท้าต้องแบกรับภาระมากพอสมควร บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่อยากให้จะเกษตรกรหรือผู้บริโภคอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้รองเท้าบู๊ต อาทิเช่น พ่อค้า แม่ค้าตลาดสด พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีสม่ำเสมอ และรองเท้าบู๊ตฟู Ohyama™ ก็ต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้ รองเท้าบู๊ตที่นุ่ม เบา กว่าบู๊ตทั่วๆ ไป รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา